Follow

Potrzebowałem przeczytać jakiś artykuł z Wyborczej i kupiłem dostęp. Dobry $deity, ile tam jest reklam, ta strona wygląda jak centrum Zakopanego. Jak można za coś takiego żądać pieniędzy!?

Sign in to participate in the conversation
Aleph

Generalistic Mastodon instance for open-minded people. Instance Mastodon généraliste pour personnes ouvertes d'esprit.