— Kaj la trajno forflugas de la stacidomo por iri al tiu alia nubo!
— Sed atentu, ĉar tiu grandega hundo ja volos ataki vian trajnon…
— Ne gravas: fokuse rigardu tiun nubon. Ĝi ja timigas, kaj via hundo neniam kuraĝus ataki.

Ja agrablas spekti siajn infanojn komentantajn la nubojn de la ĉielo. Oni ja povas miri je ties imagoj!

— Jen kuniklo!
— Ĉu kuniklo? Certe ne! Temas pri anaso! Vidu lian bekon!
— Ne temas pri beko, sed pri oreloj!

Nu, aspektas ke la bona tempo finiĝis…

Follow

— Et ce train qui part de sa station pour sauter de nuage en nuage !
— Mais attention, car le monstre gigantesque va l’attaquer, ton train…
— Pas de problème : ton monstre a peur des nuages, il ne va jamais attaquer.

C’est tellement agréable de voir ses enfants commenter les nuages. Quelle imagination !

— Oh, un lapin !
— Mais pas du tout, c’est un canard, avec un bec pareil !
— Ce n’est pas un bec, mais une paire d’oreille !

Il semblerait que le bon temps vient de terminer…

Sign in to participate in the conversation
Aleph

Generalistic Mastodon instance for open-minded people. Instance Mastodon généraliste pour personnes ouvertes d'esprit.