“— Do vi havas fenestran problemon?
— Precize: nokte, miaj fenestroj afiŝas tagon, kaj tage, ili afiŝas nokton.
— Kion vi celas per “afiŝi”?
— Afiŝi! se oni rigardas tra la fenestroj dum la tago, oni vidas nokton, kun ĉiuj steloj kaj tiel plu!
— Nu… kaj kio okazas se vi tiam malfermas la fenestrojn?
— Nu, ekzakte la sama: noktomeze, la suno estas rekte supre. Kaj tio tro lumigas la ĉambrojn: vere ĝenas min por dormi.
— Sed ĉu vi certas ke la problemo venas de la fenestroj?”

Follow

« — Donc vous avez un problème de fenêtres ?
— Exactement : la nuit, mes fenêtres affichent le jour, mais le jour, elles affichent la nuit.
— « Affichent » ?
— Oui : si on regarde à travers les fenêtres durant le jour, on voit la nuit, avec les étoiles et tout !
— Euh… et si vous ouvrez les fenêtres ?
— Ben pareil : à minuit, je vois le soleil tout en haut. Du ça fait beaucoup de lumière : ça me gêne pour dormir.
— Mais vous êtes certain que le problème vient des fenêtres ?! »

Sign in to participate in the conversation
Aleph

Generalistic Mastodon instance for open-minded people. Instance Mastodon généraliste pour personnes ouvertes d'esprit.